SBAJ INMART, Bardejov

SBAJ INMART, Bardejov

(Rekonštrukcia výrobnej haly závodu SBAJ INMART, Bardejov – Projektov obnovy obalových konštrukcií). Dodávka a montáž kontaktného zatepľovacieho systému 10 000 m2. Dodávka a montáž zateplenia strešného plášťa 22 000 m2, Výmena strešných svetlíkov 680 m2, Kompletná výmena okien a garážových vrát a statické zabezpečenie stavby.
Preinvestovaný finančný objem: 1 946 004,26 eur bez DPH.