ONE FASHION OUTLET VODERADY – NÁKUPNÉ CENTRUM

ONE FASHION OUTLET VODERADY – NÁKUPNÉ CENTRUM

Zateplenie obvodového plášťa 8000 m2 a kompletná dodávka strešného plášťa 20 000 m2 vrátane klampiarskych
prvkov a kompletnej projektovej dokumentácie riešenia všetkých detailov.
Preinvestovaný finančný objem: 1 340 000,00 eur bez DPH.